En facilitar el teu correu electrònic, autoritzes a Serveis Lingüístics de Barcelona a utilitzar la teva adreça de correu electrònic com a medi habitual de comunicació, i per la remissió d’información en relació amb els nostres productes i serveis, considerant l’enviament de les teves dades com a consentiment exprés a l’indicat. D’acord amb el que s’hagi estipulat a la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals seran tractades amb la màxima confidiencialitat havent adoptat Serveis Lingüístics de Barcelona, com a responsable dels mateixos, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat d’aquestes dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autorizat i riscos als quals estan exposats.

Una vegada realitzada la part escrita de la prova de nivell, un representant de Serveis Lingüístics de Barcelona es posarà en contace amb tu o la teva empresa per fer la part oral de la prova i acabar de determinar el teu nivell. Una cop obtinguem el resultat t’oferirem més informació sobre els nostres serveis tenint en compte el teu nivell i les teves necessitats (sense cap compromís).