Cas d’Estudi: Classes privades individuals

Noemí desitja millorar el seu OneToOne_450x300vocabulari i les seves habilitats comunicatives per viatjar. També volia aprendre anglès i relacionar-lo amb el seu àmbit acadèmic.

Què? Dues hores de classe a la setmana, centrat en anglès general y acadèmic.

Qui? Noemí Pizarro, professora de matemàtiques provinent de Xile amb nivell intermedi d’anglès (B1), actualment estudia un doctorat a Barcelona.

Com? Dues hores de classe presencial amb tasques en línia i reforç a través d’ Edmodo amb l’ús d’articles originals i fragments de video per complementar el seu llibre de text.

Amb quin objectiu? Noemí ha de ser capaç de fer presentacions en anglès en una conferència acadèmica al començament d’any. Necessita també adquirir prou confiança per poder socialitzar-se en anglès amb altres delegats.
buy lexapro UK //mannadew.co.uk/wp-content/languages/new/uk/lexapro.html no prescription

Què en pensa Noemí?

El professor és molt simpàtic i té molta paciència. En fa ús de pàgines web diferents o altres eines digitals per aprendre d’una manera divertida, eficaç i contundent. Gràcies a ell entenc millor els documents que estan relacionats amb les meves recerques universitàries, i confio més en les meves habilitats per llegir, entendre i parlar anglès.
buy prelone UK //www.calmandgentledentalcare.co.uk/wp-content/languages/new/prelone.html no prescription

Noemí Pizarro Contreras, Professora de matemàtiques