Els estatuts de la Cooperativa

Els nostres estatuts són un document legal requerit pel registre en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya, i es basen en la Llei de Cooperatives de Catalunya. Els estatuts estan disenyats i són vàlids per a qualsevol cooperativa de serveis, la única variació es la contribució al nostre capital social. A mesura que la cooperativa evolucioni, també ho faran els nostres estatuts – però solament a través de l’acord democràtic dels nostres membres.
Descarrega’t els nostres estatuts.